Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

จะค้นหาประวัติการใช้เหรียญสมาชิกที่ได้อย่างไร?

กรุณาเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิก MyCard ของคุณ จากนั้นไปที่ ตรวจสอบข้อมูล > รายการการทำธุรกรรมสมาชิก คุณสามารถตรวจสอบประวัติการเติมสมาชิกและการใช้เหรียญได้ที่นี่

(การตรวจสอบประวัติสามารถตรวจได้ในระยะเวลาภายในสิบสองเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น)

เข้าสู่ระบบสมาชิก MyCard