Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

หลังจากคลิกเติมเงิน MyCard ในเกมมือถือแล้ว ฉันไม่สามารถเข้าสู่หน้าเว็ปการเติมเงิน MyCard ได้ หรือข้อความแจ้งว่า “ถูกปฏิเสธการเข้าถึง “?

หากโทรศัพท์ของคุณเป็นระบบ Android และได้รับการอัปเกรดเป็น 6.0 หรือสูงกว่า โปรดไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อทำการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้ “ตั้งค่าการอนุญาตแอปปัจจุบันของแอปพลิเคชัน”หลังจากอนุญาตให้โปรแกรมทั้งหมดเข้าถึงการอนุญาตแล้ว ให้เริ่มเกมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและสามารถกลับเข้าสู่การใช้งานปกติ