Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

MyCard จะปรับปรุงในวันที่ 8/1、8/15、8/29 เวลา 08:00-09:30 น. (GMT+8, ไต้หวัน) เมื่อเว็บไซต์

MyCard อยู่ระหว่างการปรับปรุง ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของการเติมเหรียญ, แลกเหรียญ, ซื้อเหรียญออนไลน์ และศูนย์การค้า MyCard จะถูกระงับ! โปรดอดทนรอ ในกรณีของการปรับปรุงชั่วคราวจะมีการประกาศแยกต่างหาก

ปัญหาการใช้เหรียญหรือโอนเหรียญ

หลังจากทำการโอนเหรียญแล้วไม่พบเหรียญในบัญชี ควรทำอย่างไร?

โปรดตรวจสอบเหรียญในเกมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับเหรียญหรือไม่ หากคุณยังไม่ได้รับเหรียญ โปรดเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิก MyCard ของคุณ จากนั้นกรอกบัญชีแล้วเลือก ตรวจสอบข้อมูล > รายการการทำธุรกรรมสมาชิก คุณสามารถตรวจสอบประวัติการเติมสมาชิกและการใช้เหรียญได้ที่นี่ (การตรวจสอบประวัติสามารถตรวจได้ในระยะเวลาภายในสิบสองเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น) หากระบบแจ้งว่าการทำธุรกรรมและการเติมเงินสำเร็จ แต่ยังไม่ได้รับเหรียญในเกม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเกมเพื่อยืนยันเหรียญของคุณ หากระบบแจ้งว่าการทำธุรกรรมสำเร็จแต่การเติมเงินล้มเหลว จะมีปุ่ม [ทำรายการอีกครั้ง] ในคอลัมน์ด้านหลัง หลังจากคลิกปุ่มนี้แล้ว โปรดกรอกบัญชีและรหัสผ่านที่ถูกต้องของเกมที่คุณต้องการเติมเงิน หากกระบวนการเติมเงินของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์หลังจากคลิกปุ่ม [ทำรายการอีกครั้ง] โปรดแจ้งบัญชีสมาชิก MyCard ของคุณแก่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชื่อเกมที่โอน จำนวนเหรียญจากการทำธุรกรรม เวลาทำธุรกรรม และ หมายเลขธุรกรรมMyCard ฯลฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสามารถช่วยคุณ “การกู้คืนเหรียญ” และเหรียญที่หักจะถูกส่งไปยังบัญชีสมาชิก MyCard ของคุณ เข้าสู่ระบบสมาชิก MyCard

จะค้นหาประวัติการใช้เหรียญสมาชิกที่ได้อย่างไร?

กรุณาเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิก MyCard ของคุณ จากนั้นไปที่ ตรวจสอบข้อมูล > รายการการทำธุรกรรมสมาชิก คุณสามารถตรวจสอบประวัติการเติมสมาชิกและการใช้เหรียญได้ที่นี่ (การตรวจสอบประวัติสามารถตรวจได้ในระยะเวลาภายในสิบสองเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น) เข้าสู่ระบบสมาชิก MyCard

เติมเหรียญผิดที่ สามารถโอนเหรียญหรือยกเลิกรายการได้หรือไม่?

เหรียญ MyCard ที่ซื้อแล้วไม่สามารถโอนไปยังบัญชีเกมอื่นได้ เราสามารถช่วยคุณยกเลิกธุรกรรมได้เท่านั้น (หากเหรียญถูกเติมในบัญชีของคุณ โปรดอย่าใช้เหรียญ หากมีใช้เหรียญแล้ว วิธีการคืนเงินจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของเกมหรือสินค้าที่บริการ) นอกจากนี้ โปรดระวัง! หากเกมที่เติมผิดเป็นประเภท ChineseGamer หรือเติมเหรียญผิดบัญชี แต่ก็เป็นบัญชีของคุณเอง โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศุนย์บริการลูกค้าของบริษัทเกมโดยตรงสำหรับวิธีการจัดการ อย่างไรก็ตาม หากบัญชีที่เติมผิดนั้นไม่ใช่ของคุณเอง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า MyCard สำหรับวิธีการจัดการ เพื่อรับรองสิทธิ์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี (รหัสผ่าน) ที่คุณกรอกนั้นถูกต้องก่อนซื้อเหรียญ MyCard