Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

สามารถซื้อสินค้าบนร้านค้า โดยใช้เหรียญสมาชิก MyCard ได้หรือไม่

ไม่ได้ ปัจจุบันวิธีการชำระเงินได้รับการปรับตามประเภทของสินค้า โดยจัดเตรียมบริการซื้อ (เหรียญ) ออนไลน์ โดยไมโครเพย์เมนต์ ยังมีบริการรับของที่ร้านด้วยระบบเก็บเงินปลายทาง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการชำระเงินที่ให้ไว้สำหรับสินค้าที่ต้องการซื้อ