Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

เหรียญสมาชิก MyCard สามารถโอนไปยังบัญชีสมาชิก MyCard อื่นหรือไม่?

เหรียญในบัญชีสมาชิก MyCard ไม่สามารถโอนไปยังบัญชีสมาชิก MyCard อื่นได้ หลังจากเติมเงินสำเร็จ เหรียญในบัญชีจะใช้ได้เฉพาะกับแพลตฟอร์มเกมที่ให้บริการกับเราเท่านั้น หากคุณเติมเงินผิดบัญชี ทางเดียวที่สามารถวิธีแก้ไขได้คือ ยกเลิกธุรกรรม (หากต้องการยกเลิกธุรกรรม เฉพาะเจ้าของบัญชีตัวจริงเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขอยกเลิกธุรกรรมได้ ห้ามใช้เหรียญที่เติมโดยเด็ดขาด และโปรดเก็บหลักฐานการซื้อไว้อย่างถูกต้อง หากมีการใช้เหรียญ กระบวนการคืนเงินจะดำเนินการตามกฎที่เกี่ยวกับสมาชิกและผลิตภัณฑ์)

เคล็ดลับ : เพื่อไม่ให้เกิดการเติมเงินผิดบัญชี ก่อนเติมเงินในบัญชีสมาชิก MyCard โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีสมาชิก MyCard (และรหัสผ่าน) ที่คุณป้อนนั้นเป็นบัญชีสมาชิก MyCard ที่คุณต้องการเติมเงิน