Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

บัตรเติมเหรียญ MyCard มีกี่ประเภท?

บัตรเติมเหรียญMyCard มีตั้งแต่30、50、90、150、170、300、350、400、450、500、750、1000、1150、1490、1690、2000、2500、3000、3290、5000、10000เหรียญ。

※สำหรับเกมซีรีส์ Taiwan Taomi ปัจจุบันสามารถใช้ได้กับบัตรเติมเหรียญ MyCard ที่มีเหรียญน้อยกว่า 1,000 เหรียญเท่านั้น

※โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ สำหรับราคาและอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละเกม