Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

สินค้าสามารถส่งไปยังต่างประเทศได้หรือไม่?

ขณะนี้สินค้าของเราไม่สามารถจัดส่งไปต่างประเทศได้ เราให้บริการจัดส่งสำหรับเกาะนอกชายฝั่ง (Penghu, Jinmen, Mazu) แต่เราใช้เฉพาะการจัดส่งที่ทำการไปรษณีย์เท่านั้น