Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

สแกนQRcodeแล้วยังเข้าสู่ระบบไม่ได้?

การเข้าสู่ระบบด้วยวิธีสแกน QR Code สามารถทำได้ผ่านตัวสแกน QR Code ในแอป MyCard เท่านั้น

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ QR โดยการใช้การสแกนจากกล้องปกติหรือโปรแกรมสแกนรหัส QR ปกติ