Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

หากโทรศัพท์มือถือถูกผูกไว้กับบัญชีสมาชิก MyCard อื่น จะยังคงใช้โทรศัพท์มือถือนี้เพื่อยืนยันบัญชีสมาชิกอื่นได้หรือไม่ มีการจำกัดหรือไม่?

หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขสามารถผูกกับบัญชีสมาชิก MyCard ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น บัญชีสมาชิก MyCard สามารถตั้งค่าได้ด้วยบัญชีมือถือเดียวเท่านั้น