Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

【บัตรเครดิต】อะไรคือบริการตรวจสอบ3D?

บริการตรวจสอบ 3D คุณสามารถใช้ชุดรหัสผ่านพิเศษที่ตั้งขึ้นเองก่อนที่คุณจะใช้บัตรเครดิตในการซื้อเหรียญออนไลน์ วิธีนี้มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตของคุณและเพลิดเพลินกับบริการซื้อเหรียญออนไลน์ได้อย่างสบายใจ