Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

คำอธิบายเกี่ยวการปรับปรุงเว็บไซต์ทางการMyCard

เรียนลูกค้าที่เคารพ:

MyCard ขอแจ้งจะมีการปรับปรุงระบบในวันที่ 8/1、8/15、8/29 เวลา 8.00 – 09.30 น.

เมื่อเว็บไซต์ทางการ MyCard อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ฟังก์ชันและบริการทั้งหมดของ MyCard เช่น การเติมเหรียญ โอนเหรียญ การซื้อเหรียญออนไลน์ สั่งซื้อสินค้า ฯลฯ จะถูกระงับชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก!

ศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์