Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

คำอธิบายเกี่ยวการปรับปรุงเว็บไซต์ทางการMyCard

เรียนลูกค้าที่เคารพ:

MyCard ขอแจ้งจะมีการปรับปรุงระบบในวันที่ 9/29 เวลา 03:30 – 04:00 น.

เมื่อเว็บไซต์ทางการ MyCard อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ฟังก์ชันและบริการทั้งหมดของ MyCard เช่น การเติมเหรียญ โอนเหรียญ การซื้อเหรียญออนไลน์ สั่งซื้อสินค้า ฯลฯ จะถูกระงับชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก!

ศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์