Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

คำอธิบายเกี่ยวการปรับปรุงเว็บไซต์MyCard

เรียนลูกค้าที่เคารพ:

MyCard ขอแจ้งจะมีการปรับปรุงระบบในวันที่ 1/10、1/24  เวลา 8.00 – 09.30 น.

เมื่อเว็บไซต์ MyCard อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ฟังก์ชันและบริการทั้งหมดของ MyCard เช่น การเติมเหรียญ แลกเหรียญ การเติมเหรียญออนไลน์ สั่งซื้อสินค้า ฯลฯ จะถูกระงับชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก!

ศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์