Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

เติมเหรียญผิดที่ สามารถโอนเหรียญหรือยกเลิกรายการได้หรือไม่?

เหรียญ MyCard ที่ซื้อแล้วไม่สามารถโอนไปยังบัญชีเกมอื่นได้ เราสามารถช่วยคุณยกเลิกธุรกรรมได้เท่านั้น (หากเหรียญถูกเติมในบัญชีของคุณ โปรดอย่าใช้เหรียญ หากมีใช้เหรียญแล้ว วิธีการคืนเงินจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของเกมหรือสินค้าที่บริการ)

นอกจากนี้ โปรดระวัง! หากเกมที่เติมผิดเป็นประเภท ChineseGamer หรือเติมเหรียญผิดบัญชี แต่ก็เป็นบัญชีของคุณเอง โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศุนย์บริการลูกค้าของบริษัทเกมโดยตรงสำหรับวิธีการจัดการ อย่างไรก็ตาม หากบัญชีที่เติมผิดนั้นไม่ใช่ของคุณเอง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า MyCard สำหรับวิธีการจัดการ

เพื่อรับรองสิทธิ์ของคุณ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี (รหัสผ่าน) ที่คุณกรอกนั้นถูกต้องก่อนซื้อเหรียญ MyCard