Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

บัญชีปกติทั่วไป ทำไมเติมเหรียญไม่ได้?

ปัจจุบันยังไม่มีความแตกต่างดังกล่าว สำหรับสมาชิก MyCard ลงทะเบียนก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง จะถูกเรียกว่าสมาชิกทั่วไป

สำหรับบัญชีสมาชิกที่ไม่ได้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือจะถูกบังคับให้ผูก หมายเลขโทรศัพท์มือถือเมื่อเข้าสู่ระบบ บริการสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะถูกนำมาใช้หลังจากที่บัญชีได้รับการยืนยันโดยอีเมลและมือถือ

ศูนย์รวมสมาชิกMyCard