Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

วิธีแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล?

『แก้ไขชื่อลงทะเบียนหรือหมายเลข ID ที่ไม่ถูกต้อง』:

เนื่องจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหนึ่งหมายเลขสามารถใช้ในการลงทะเบียนบัญชีสมาชิก MyCard ที่ยืนยันแล้วได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และสามารถเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงซ้ำๆ ได้

『การลบข้อมูลส่วนตัวของบัญชี』:

ปัจจุบันเราสามารถช่วยคุณยื่นคำขอลบข้อมูลส่วนตัวของบัญชีได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนยืนยันการลบข้อมูล โปรดตรวจสอบว่ายังมีเหรียญที่ไม่ได้ใช้ในบัญชีของคุณหรือไม่ เมื่อระบบลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนเหรียญที่ถูกลบได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ โปรดระมัดระวังในการทำการ!

หากคุณต้องการลงทะเบียนบริการข้างต้น คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มคำขอเนินรายการปัญหาได้ จากนั้นส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวของคุณไปยังศูนย์บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ของเราจะแจ้งให้คุณทราบหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น