Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

สมาชิกทั่วไปกับสมาชิกที่ผ่านการยืนยันแตกต่างกันอย่างไร?

ปัจจุบันยังไม่มีความแตกต่างดังกล่าว สำหรับสมาชิก MyCard ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2561 และยังไม่ได้รับการรับรอง จะถูกเรียกว่าสมาชิกทั่วไป

หากบัญชีสมาชิก MyCard ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว บริการสมาชิกที่สามารถใช้ได้คือ:

บัตรเติมเหรียญ ซื้อเหรียญออนไลน์ ใช้เหรียญสมาชิก รับรางวัลกิจกรรม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่าน จัดการรหัสผ่านการชำระเงิน การยกเลิกการผูกอุปกรณ์มือถือ ตรวจสอบการทำธุรกรรม บันทึกการรับรางวัลกิจกรรม บันทึกการติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ศูนย์รวมสมาชิกMycard