Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

หลังจากทำการโอนเหรียญแล้วไม่พบเหรียญในบัญชี ควรทำอย่างไร?

โปรดตรวจสอบเหรียญในเกมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับเหรียญหรือไม่ หากคุณยังไม่ได้รับเหรียญ โปรดเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิก MyCard ของคุณ จากนั้นกรอกบัญชีแล้วเลือก ตรวจสอบข้อมูล > รายการการทำธุรกรรมสมาชิก คุณสามารถตรวจสอบประวัติการเติมสมาชิกและการใช้เหรียญได้ที่นี่

(การตรวจสอบประวัติสามารถตรวจได้ในระยะเวลาภายในสิบสองเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น)

หากระบบแจ้งว่าการทำธุรกรรมและการเติมเงินสำเร็จ แต่ยังไม่ได้รับเหรียญในเกม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเกมเพื่อยืนยันเหรียญของคุณ

หากระบบแจ้งว่าการทำธุรกรรมสำเร็จแต่การเติมเงินล้มเหลว จะมีปุ่ม [ทำรายการอีกครั้ง] ในคอลัมน์ด้านหลัง หลังจากคลิกปุ่มนี้แล้ว โปรดกรอกบัญชีและรหัสผ่านที่ถูกต้องของเกมที่คุณต้องการเติมเงิน

หากกระบวนการเติมเงินของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์หลังจากคลิกปุ่ม [ทำรายการอีกครั้ง] โปรดแจ้งบัญชีสมาชิก MyCard ของคุณแก่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชื่อเกมที่โอน จำนวนเหรียญจากการทำธุรกรรม เวลาทำธุรกรรม และ หมายเลขธุรกรรมMyCard ฯลฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสามารถช่วยคุณ “การกู้คืนเหรียญ” และเหรียญที่หักจะถูกส่งไปยังบัญชีสมาชิก MyCard ของคุณ

เข้าสู่ระบบสมาชิก MyCard