Global MyCard

ศูนย์บริการลูกค้า

แจ้งเตือนใหม่

ต้องการยืนยันโทรศัพท์มือถือให้เสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ ควรทำอย่างไร?

หากคุณไม่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับการตรวจสอบ ขอแนะนำให้คุณขอให้สมาชิกในครอบครัวที่มีโทรศัพท์มือถือช่วยดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบให้เสร็จสิ้น จากนั้นคุณสามารถใช้ฟังก์ชันบัญชีสมาชิก MyCard ได้อย่างเต็มที่